Duyurular

Başlık
Kep ve cübbe bedelleri hakkında duyuru için tıklayınız. 2021-06-07 12:00:00
ÖNEMLİ! Final sınavları hakkında duyuru için tıklayınız. 2021-01-07 19:00:00
Taşıt tanıtım pulu ile ilgili duyuru için tıklayınız. 2020-10-15 23:00:00
2020-2021 Güz Dönemi'nde açılacak ders listeleri ve derslerin yürütüleceği yöntem için tıklayınız. 2020-10-11 20:00:00
HUZEM Bilgilendirme Notu için tıklayınız. 2020-10-05 19:00:00
ÖNEMLİ! HUZEM duyurusu için tıklayınız. 2020-10-05 14:00:00
Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörleri ve iletişim bilgileri için tıklayınız. 2020-10-05 12:00:00
Öğrencilerimiz dersleri HUZEM sisteminden (evdekal.hacettepe.edu.tr) takip edeceklerdir. Lütfen http://www.huzem.hacettepe.edu.tr/ adresindeki duyuruları ve program ile ilgili açıklayıcı/yardımcı bilgileri takip ediniz. 2020-10-05 12:00:00
Ders kayıt haftasında danışmanları tarafından kaydı onaylanmamış öğrenciler bu hafta evdekal.hacettepe.edu.tr sistemine giriş yapamayacaklardır. Ekle-sil döneminde aldıkları dersleri üzerlerine eklemeleri ve danışmanlarına onaylatmaları gerekmektedir. 2020-10-05 12:00:00
Uluslararası İlişkiler Bölümü 2020 Yılı Mezuniyet Töreni için tıklayınız. 2020-09-16 15:00:00
2020 Mezuniyet Törenleri hakkında bilgi için tıklayınız. 2020-09-10 15:00:00
"Gıda İsrafını Engelleme Proje Çalışması" ile ilgili duyuru için tıklayınız. 2020-07-23 16:00:00
Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen "Zeynep Başak GÜLSOY Anısına Deneme Yarışması" ile ilgili duyuru için tıklayınız. 2020-06-04 14:00:00
2019-2020 Bahar Yarıyılı Kayıt Dondurma işlemlerine ilişkin kılavuz için tıklayınız. 2020-04-02 16:00:00
Kayıt dondurma ve bağlantılı konular hakkındaki YÖK duyurusu için tıklayınız. 2020-04-01 14:00:00
Değerli öğrencilerimiz, uzaktan eğitim hakkında bilgilere ulaşabileceğiniz bağlantı için tıklayınız. 2020-03-28 10:00:00
Değerli öğrencilerimiz, 30.03.2020 tarihi itibariyle Lisans ve Lisansüstü bütün programlarımızdaki tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla başlayacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız. 2020-03-24 10:00:00
Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörleri ve iletişim bilgileri için tıklayınız. 2020-03-23 14:00:00
Erasmus Hareketliliklerine dair güncel duyurular için Avrupa Birliği Koordinatörlüğü web sitesini takip ediniz. 2020-03-19 16:00:00
Japon Hükümetinin MEXT Bursuna ilişkin duyuru. 2019-12-23 14:00:00
BEB650 Mazeret Sınavı Hakkında duyuru. 2019-12-17 07:00:00
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren zorunlu ve/veya isteğe bağlı staj yapacak tüm öğrencilerin staja başlamadan önce 8 saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almaları zorunlu tutulduğundan staj yapacak veya yapmayı düşünen öğrencilerin en kısa sürede bölüm staj koordinatörüne bilgilerini göndermeleri gerekmektedir. 2019-11-15 14:00:00
Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı hakkında duyuru için tıklayınız. 2019-10-22 11:00:00
Kütüphane Oryantasyon Programı hakkında duyuru için tıklayınız. 2019-09-13 14:00:00
2019 Sabancı Vakfı burs duyurusu için tıklayınız. 2019-09-10 21:00:00
2019 Türk Eğitim Vakfı bursu mülakat tarihleri hakkında duyuru için tıklayınız. 2019-09-10 21:00:00
Stajyer yerleştirme işlemlerinde uygulanacak prosedür hakkında duyuru için tıklayınız. 2019-08-01 11:00:00
Bölümümüz öğrencilerinin başka üniversitelerden ders almaları hakkında bölümümüzün belirlediği koşullar için tıklayınız. 2019-08-01 11:00:00
Bölümümüzün 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle geçerli olan Yandal Programı hakkında bilgi için tıklayınız. 2019-08-01 11:00:00
Hacettepe Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler hakkındaki duyuru için tıklayınız. 2019-08-01 11:00:00
Bilimsel Hazırlık Programı başarı notları hakkındaki senato kararı için tıklayınız. 2019-08-01 11:00:00
Bölümümüzde sınavlarda ve ödev hazırlarken uyulması gereken kurallar ve ilgili yönetmelik maddelerini içeren metin için tıklayınız. 2019-08-01 11:00:00
Tezsiz Yükseklisans Programı hakkında duyuru! 2019-08-01 11:00:00

© 2021