Bölümümüz
1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen bölümümüz, 1994 yılında üniversitemiz senatosu kararıyla kurulmuştur.
Programlar
Bölümümüzde lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.
Öğrenci Değişimi
Öğrencilerimiz Erasmus+, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarından faydalanabilmektedir.
Projeler

 

PROJE: Bulgaristan’ın İdari Sistemi

KURUMLAR: TODAİE ve Kalkınma Bakanlığı

YÖNETİCİLER: Doç. Dr. Burak TANGÖR

ARAŞTIRMACI: 10 kişi

 

PROJE: Kamu Yönetimine Yön Veren Eserler

KURUMLAR: TODAİE ve Kalkınma Bakanlığı

YÖNETİCİLER: Doç. Dr. Burak TANGÖR

ARAŞTIRMACI: 7 kişi