Bölümümüz
1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen bölümümüz, 1994 yılında üniversitemiz senatosu kararıyla kurulmuştur.
Programlar
Bölümümüzde lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.
Öğrenci Değişimi
Öğrencilerimiz Erasmus+, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarından faydalanabilmektedir.
Kitaplar

2022(1) 2021(1) 2020(2) 2019(1) 2018(1) 2017(1) 2016(2) 2015(2) 2014(1)

 

2022

(1) The Responsibility to Protect From Twenty Years On: Rhetoric and Implementation

Palgrave Macmillan, London , London, 2022

Gözen Ercan M. P. (Editör)


2021

(1) Critical Approaches to International Relations: Philosophical Foundations and Current Debates

Brill, Leiden , Leiden, 2021

Sune E. (Editör)


2020

(1) Türk-Alman Çalışmaları Serisi I: Sosyal Bilimler Makaleleri

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

Önsoy M. (Editör), Er M. (Editör)


(2) Bulgaristan: İdari Siyasi ve Sosyo-ekonomik Yapı

TİAV, Ankara, 2020

Tangör B. (Editör)


2019

(1) Genel Kamu Hukuku -Kuramsal Yaklaşımlar-

İmge Kitabevi, Ankara, 2019

ÖZDEMİR A. M. , SAYGILI A., ZABUNOĞLU H. G. , DEMİRLİ A., AYKUT E., TÜRKOĞLU E. N. , et al.


2018

(1) Suriye'de Toplumsal Yapının Dönüşümü ve Arap Milliyetçiliğinin Gelişimi

Detay Yayıncılık, Ankara, 2018

Koraş F.


2017

(1) Turkish Foreign Policy: International Relations, Legality and Global Reach

Palgrave Macmillan, London , London, 2017

Gözen Ercan M. P. (Editör)


2016

(1) Karamanlı Ortodoks TÜrkler

phonix, Ankara, 2016

Anzerlioğlu Y.


(2) Debating the Future of the Responsibility to Protect the evolution of a moral norm

Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2016

GÖZEN ERCAN M. P.


2015

(1) Türk Dış Politikası nın Ekonomi Politiği Büyük Sorulara Küçük Yanıtlar

İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2015

Sune E., Aykut E., Özdemir A. M. , Uğurlu G.


(2) Türk Dış Politikası nın Ekonomi Politiği

İmge Kitabevi, Ankara, 2015

ÖZDEMİR A. M. , AYKUT E., SUNE E., UĞURLU G.


2014

(1) The EU and Member State Building: European Foreign Policy and Intervention in the Western Balkans

Routledge, London/New York , New York, 2014

Keil S. (Editör), Arkan Tuncel Z. (Editör)