Bölümümüz
1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen bölümümüz, 1994 yılında üniversitemiz senatosu kararıyla kurulmuştur.
Programlar
Bölümümüzde lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.
Öğrenci Değişimi
Öğrencilerimiz Erasmus+, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarından faydalanabilmektedir.
Uluslararası İlişkiler Topluluğu

Hacettepe Uluslararası İlişkiler Topluluğu (HIRC) Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün 2002 yılında kurulmuş olan öğrenci topluluğudur. Topluluk; uluslararası siyaset ve küresel ilişkiler konularında akademik çalışmalar yapmaya, toplumsal bilinci geliştirmeye ve öğrenci gençlik ağları kurmaya yönelik projeler yürütür. Topluluk; konferans, panel, tanıtım, kongre, toplumsal hizmet gibi organizasyonlar ile Uluslararası İlişkiler bölümünde verilen teorik bilgileri iş dünyası ile birleştirerek hem bölüm hem de üniversitenin tanıtımını yapar. Topluluk ayrıca diğer öğrenci topluluklarıyla yapılan ortak etkinlikler düzenleyerek dayanışma ve işbirliği sağlar. Böylelikle öğrenciler akademik hayatla tanışmış olur. Topluluk Atatürk ilke ve inkılapları ışığındadır ve topluluğun hiçbir üyesi topluluğu siyasal ve dinsel amaçları doğrultusunda kullanmaz.

Topluluk Başkanı: Kadircan Demir Bulut     e-posta: demirbulut22.db@gmail.com     Telefon: +90 506 850 41 57

Topluluğun Sosyal Medya Hesapları:        Instagram          Facebook          Twitter