Tarihçe

1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen bölümümüz 1994 yılında Üniversitemiz Senatosu kararıyla kurulmuştur. 1997-1998 öğretim yılında yüksek lisans eğitimiyle faaliyete geçen bölümümüzde lisans eğitimine 1999-2000 öğretim yılında başlanmıştır.

© 2021