Bölümümüz
1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen bölümümüz, 1994 yılında üniversitemiz senatosu kararıyla kurulmuştur.
Programlar
Bölümümüzde lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.
Öğrenci Değişimi
Öğrencilerimiz Erasmus+, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarından faydalanabilmektedir.
Etkinlikler

 

Etkinliğin Adı: ECR2P-BISA IR2PWG Joint Conference: "Alternatives to Military Intervention under R2P”

Türü: Uluslararası / Ulusal Sempozyum / Kongre

Katılımcı: Pınar GÖZEN ERCAN

 

Etkinliğin Adı: BISA 43rd Annual Conference: “The Politics of International Studies in an Age of Crises”

Türü: Uluslararası / Ulusal Sempozyum / Kongre

Katılımcı: Pınar GÖZEN ERCAN

 

Etkinliğin Adı: Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Eğitimi ve Geleceği Çalıştayı

Türü: Uluslararası / Ulusal Çalıştay

Katılımcı: Burak TANGÖR

 

Etkinliğin Adı: 64. Dönem Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı

Türü: Eğitim Semineri/ Diğer Seminerler

Katılımcı: Burak TANGÖR

 

Etkinliğin Adı: INSEN Yönetim Kurulu Toplantısı

Türü: Bilimsel Toplantı / Toplantı

Katılımcı: Şebnem UDUM

 

Etkinliğin Adı: National University of Public Service, Macaristan

Türü: Eğitim Semineri/ Diğer Seminerler, Uluslararası Ziyaret / Teknik Gezi

Katılımcı: Şebnem UDUM