Yönetim

Bölüm Başkanı - Prof. Dr. Yonca İLDEŞ ANZERLİOĞLU

Bölüm Başkan Yardımcısı - Doç. Dr. Anar SOMUNCUOĞLU

Bölüm Başkan Yardımcısı - Dr. Öğr. Üyesi Esengül AYAZ AVAN

© 2021