Bölümümüz
1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen bölümümüz, 1994 yılında üniversitemiz senatosu kararıyla kurulmuştur.
Programlar
Bölümümüzde lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.
Öğrenci Değişimi
Öğrencilerimiz Erasmus+, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarından faydalanabilmektedir.
Araştırma Görevlileri

 

     Arş. Gör. Dr. Göksu UĞURLU

      Araştırma Alanları: Devletler Umumi Hukuku

      Görevler: Bölüm Uzaktan Eğitim Koordinatörü

      E-posta: goksuugurlu@hacettepe.edu.tr               Tel: +90 0312 297 73 99  (Dahili: 128)

      CV           AVESİS

 

     Arş. Gör. Dr. Sevil DUMANOĞULLARI

      Araştırma Alanları: Karşılaştırmalı Tarih

      Görevler:

      E-posta: sevilozcalik@hacettepe.edu.tr               Tel: +90 0312 297 73 99  (Dahili: 124)

      AVESİS

 

     Arş. Gör. Dr. Arzu DEMİREL 

      Araştırma Alanları: Avrupa Çalışmaları

      Görevler: Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Koordinatörü, Meksis Koordinatörü

      E-posta: arzudemirel@hacettepe.edu.tr,   irerasmus@hacettepe.edu.tr (Erasmus+ işleri için)                          Tel: +90 0312 297 73 99  (Dahili: 126)

      AVESİS

 

     Arş. Gör. Ebubekir AYKUT

      Araştırma Alanları: Devletler Umumi Hukuku

      Görevler: Bologna Koordinatörü

      E-posta: eaykut@hacettepe.edu.tr               Tel: +90 0312 297 73 99  (Dahili: 127)

      AVESİS

 

     Arş. Gör. Selin KUL 

      Araştırma Alanları: Devletler Umumi Hukuku, Uluslararası Göç, Koruma Sorumluluğu

      Görevler: Ders ve Sınav Programları Hazırlama Koordinatörü, Bölüm Araştırma Görevlisi Temsilcisi

      E-posta: selinkul@hacettepe.edu.tr               Tel: +90 0312 297 73 99 (Dahili: 128)

      AVESİS

 

     Arş. Gör. Hazal ARSLAN

      Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Jeopolitik

      Görevler: Ders ve Sınav Programları Hazırlama Koordinatörü, Engelli Öğrenci Temsilcisi

      E-posta: hazal.arslan@hacettepe.edu.tr               Tel: +90 0312 297 73 99 (Dahili: 126)

 

 

     Arş. Gör. Esra IŞIK 

      Araştırma Alanları: Orta Doğu Araştırmaları, İsrail - Filistin Çatışması

      Görevler: Dikey Geçiş Koordinatörü

      E-posta: esragececi@hacettepe.edu.tr               Tel: +90 0312 297 73 99 (Dahili: 129)

      AVESİS

 

     Arş. Gör. Mustafa KARAKAYA 

      Araştırma Alanları: Orta Doğu Araştırmaları, İsrail - Filistin Çatışması, Siyasi Tarih

      Görevler: Bölüm Web Sayfası Koordinatörü, Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi

      E-posta: mustafakarakaya@hacettepe.edu.tr               Tel: +90 0312 297 73 99 (Dahili: 122)

      AVESİS