Koordinatörlükler
 • Fakülte Erasmus Koordinatörü - Doç. Dr. Mine Pınar GÖZEN ERCAN
 • Farabi Değişim Koordinatörü – Dr. Öğr. Üye. Esengül AYAZ AVAN
 • Erasmus Koordinatörü - Öğr. Gör. Özlem Pınar ORAN
 • Mevlana Koordinatörü - Dr. Öğr. Üyesi Kadri Kaan RENDA
 • Bologna Koordinatörü – Arş. Gör. Ebubekir AYKUT
 • Yandal Koordinatörü - Dr. Engin SUNE
 • Tanıtım Koordinatörü - Doç. Dr. Şebnem UDUM
 • Dikey Geçiş Koordinatörü - Arş. Gör. Fatih KORAŞ
 • Yatay Geçiş Koordinatörü - Arş. Gör. Fatih KORAŞ
 • Af Öğrencileri Koordinatörü - Doç. Dr. Ayşe Ömür ATMACA
 • Ders ve Sınav Programları Hazırlama Koordinatörü - Arş. Gör. Selin KUL
 • Staj Koordinatörü - Öğr. Gör. Emre SORAN
 • Erasmus Staj Koordinatörü - Öğr. Gör. Emre SORAN
 • Oryantasyon Koordinatörü - Öğr. Gör. Dr. Hürkan ÇELEBİ
 • Risk Koordinatörü - Prof. Dr. Yonca İLDEŞ
 • Mal-Muayene Kontrolörü – Arş. Gör. Dr. Sevil DUMANOĞULLARI
 • Web Sayfası Koordinatörü – Arş. Gör. Göksu UĞURLU
 • Metsis Koordinatörü – Arş. Gör. Arzu DEMİREL

 

 

© 2021