Bölümümüz
1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen bölümümüz, 1994 yılında üniversitemiz senatosu kararıyla kurulmuştur.
Programlar
Bölümümüzde lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.
Öğrenci Değişimi
Öğrencilerimiz Erasmus+, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarından faydalanabilmektedir.
Koordinatörlükler
 • Erasmus+ Fakülte Koordinatörü - Prof. Dr. Mine Pınar GÖZEN ERCAN
 • Erasmus+ Bölüm Koordinatörü - Öğr. Gör. Dr. Özlem Pınar ORAN
 • Farabi Bölüm Koordinatörü - Dr. Öğr. Üyesi Esengül AYAZ AVAN
 • Mevlana Bölüm Koordinatörü - Dr. Öğr. Üyesi Kadri Kaan RENDA
 • Bologna Koordinatörü - Arş. Gör. Dr. Ebubekir AYKUT
 • Yandal Koordinatörü - Dr. Öğr. Üyesi Engin SUNE
 • Tanıtım Koordinatörü - Doç. Dr. Şebnem UDUM
 • Dikey Geçiş Koordinatörü - Arş. Gör. Mustafa KARAKAYA
 • Yatay Geçiş Koordinatörü - Öğr. Gör. Emre SORAN
 • Af Öğrencileri Koordinatörü - Doç. Dr. Ayşe Ömür ATMACA
 • Ders ve Sınav Programları Hazırlama Koordinatörü - Arş. Gör. Hazal ARSLAN & Arş. Gör. Esra GEÇECİ
 • Staj Koordinatörü - Öğr. Gör. Emre SORAN
 • Erasmus Staj Koordinatörü - Öğr. Gör. Emre SORAN
 • Oryantasyon Koordinatörü - Öğr. Gör. Dr. Hürkan ÇELEBİ
 • Risk Koordinatörü - Prof. Dr. Yonca İLDEŞ
 • Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi - Arş. Gör. Mustafa KARAKAYA
 • Bölüm Web Sayfası Koordinatörü - Arş. Gör. Mustafa KARAKAYA
 • Meksis Koordinatörü - Arş. Gör. Arzu DEMİREL
 • Engelli Öğrenci Temsilcisi - Arş. Gör. Selin KUL         
 • Bölüm Araştırma Görevlisi Temsilcisi - Arş. Gör. Selin KUL