Bölümümüz
1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen bölümümüz, 1994 yılında üniversitemiz senatosu kararıyla kurulmuştur.
Programlar
Bölümümüzde lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.
Öğrenci Değişimi
Öğrencilerimiz Erasmus+, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarından faydalanabilmektedir.
Araştırma Öncelik Alanları

Araştırma Öncelik Alanları

 • Uluslararası Güvenlik
 • Siyasi Tarih
 • Uluslararası Hukuk

Alt Çalışma Konuları

 • Güvenlik Stratejileri, Terörizm
 • Yapay zekâ ve uluslararası güvenlik
 • Dış politika analizi, eleştirel güvenlik çalışmaları
 • Bölgesel güvenlik çalışmaları
 • Asya-Pasifik bölgesinde güvenlik
 • Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya
 • İnsan hakları
 • Koruma sorumluluğu
 • Sürdürülebilir kalkınma hedefleri

Anahtar Kelimeler

Güvenlik yönetişimi, sınır-aşan tehditler, kurumsalcılık, bölgeselcilik, uluslararası örgütler, yapay zeka, dijitalleşme, askeri teknolojiler, uluslararası güvenlik, güç algısı, eleştirel yaklaşımlar, söylem analizi, kimlik, yeni tehditler, bölgesel güvenlik, Asya-Pasifik, Doğu Asya, Güneydoğu Asya, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, dış politika, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, insan hakları, koruma sorumluluğu, R2P.

Önemi ve Gerekçesi

Günümüz güvenlik tehditleri devlet-dışı aktörlerden veya küresel ısınma ve pandemi gibi amili olmayan kaynaklardan algılanmaktadır. Bu bağlamda birden fazla sayıda ve farklı nitelikteki aktörlerin belli bir güvenlik sorununa ilişkin bir araya gelerek politikalarını koordine ettikleri işbirliği mekanizmalarını anlamak, çözümlemek ve uygulamak yaşamsal bir önem arz etmeye başlamıştır.

Yapay zekâyla çalışan teknolojilerin gündelik hayatımızdaki yeri giderek artarken, askeri teknolojiler alanında da kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Yapay zeka ile donatılmış askeri teknolojilerin aynen nükleer başlıklı silahların Soğuk Savaş'ın başlangıcında oynadıklarına benzer bir rolü 21. yüzyıl içinde oynayabilecekleri düşünülmektedir. Yapay zekalı askeri teknolojiler üreten ve kullanan devletlerin uluslararası politikadaki güçlerinin ve etkilerinin ne şekilde olacağı üzerine uluslararası ilişkiler disiplinin sağlamış olduğu bakış açılarıyla yapılacak araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslararası İlişkiler disiplinin geleceği ve evrimi açısından bu konular önem arz etmektedir.

Önümüzdeki on yıllarda Türk dış ve ticaret politikasının yeni manevra alanlarının belirlenmesi açısından özellikle Doğu Asya (Çin ve çevresi) ile Güney Asya (Hindistan ve çevresi) gibi bölgelerin ve deniz alanlarının stratejik yapılanmasının araştırılmasına yönelmek gerekmektedir. Son 30 yıl içerisinde Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya hem Türkiye hem diğer dünya güçleri açısından önemli dış politika faaliyet alanları haline gelmiştir. Dünyada yaşanan güç değişimi ortamında bu bölgelerdeki gelişme ve değişimleri derinlemesine analiz eden araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Uluslararası İlişkiler alanında Uluslararası Hukuk konuları gerek dünya gerekse de ülkemiz için ciddi önem arz etmektedir ve bu alanda önemli bir açık söz konusudur. Konu ile ilişkili olarak insan hakları hususları ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine dair konular (Hedef 16 gibi) güncel konular olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu alanda ileri araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.