Bölümümüz
1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen bölümümüz, 1994 yılında üniversitemiz senatosu kararıyla kurulmuştur.
Programlar
Bölümümüzde lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.
Öğrenci Değişimi
Öğrencilerimiz Erasmus+, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarından faydalanabilmektedir.
Öğretim Üyeleri

 

     Prof. Dr. Yonca İLDEŞ

      Araştırma Alanları: Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası

      Görevler: Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcısı, Siyasi Tarih Anabilim Dalı                        Başkanı, Risk Koordinatörü

      E-posta: yoncaildes@hacettepe.edu.tr               Tel: +90 (312) 297 73 99  (Dahili: 113)

      CV           AVESİS

 

     Prof. Dr. Emel Gülden OKTAY

      Araştırma Alanları: Balkanlar'da Güvenlik, Kamu Diplomasisi

      Görevler: Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı Başkanı

      E-posta: eoktay@hacettepe.edu.tr                      Tel: +90 (312) 297 73 99  (Dahili: 118)       

      CV          AVESİS

 

     Prof. Dr. Murat ÖNSOY

      Araştırma Alanları: Balkan Siyaseti, Türk Dış Politikası, Türk - Alman İlişkileri, Avrupa Çalışmaları

      Görevler: HÜTAİ Müdürü

      E-posta: muratonsoy@hacettepe.edu.tr            Tel: +90 0312 297 73 99  (Dahili: 117)       

      CV          AVESİS

 

     Prof. Dr. Mine Pınar GÖZEN ERCAN

      Araştırma Alanları: Koruma Sorumluluğu  ve İnsani Müdahale, Uluslararası Hukuk                                    ve Uluslararası Deniz Hukuku, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler, Uluslararası Mahkemeler,                    Uluslararası İlişkiler Teorileri, Siber Güvenlik ve Uluslararası Düzenlemeler, Türk Dış Politikası ve              Türk - Yunan İlişkileri

      Görevler: Erasmus+ Fakülte Koordinatörü, Devletler Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

                                          E-posta: mpgozen@hacettepe.edu.tr                 Tel: +90 0312 297 73 99  (Dahili: 135)       

                                          CV          AVESİS

 

     Prof. Dr. Burak TANGÖR

      Araştırma Alanları: AB Siyaseti ve Uluslararası ilişkiler, Avrupa Bütünleşmesi, Güvenlik Stratejileri

      Görevler: Fakülte Uzaktan Eğitim Koordinatörü

      E-posta: buraktangor@hacettepe.edu.tr            Tel: +90 0312 297 73 99  (Dahili: 114)

      AVESİS

 

     Prof. Dr. Itır İMER

      Araştırma Alanları: Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomi Politik ve Ekonomik Bütünleşmeler

      Görevler:

      E-posta: ozeri@hacettepe.edu.tr                         Tel: +90 (312) 297 73 99  (Dahili: 134)       

      CV          AVESİS

 

     Doç. Dr. Zeynep ARKAN TUNCEL

      Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Eleştirel İnşacılık ve Postyapısalcılık, Dış Politika          Analizi, AB Siyaseti 

      Görevler: HÜAB Müdürü

      E-posta: zarkan@hacettepe.edu.tr                      Tel: +90 0312 297 73 99  (Dahili: 136)       

      CV          AVESİS

 

     Doç. Dr. Anar SOMUNCUOĞLU

      Araştırma Alanları: Rusya Araştırmaları, Orta Asya Araştırmaları

      Görevler: Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı

      E-posta: anars@hacettepe.edu.tr                       Tel: +90 0312 297 73 99  (Dahili: 115)

      AVESİS

 

     Doç. Dr. Ayşe Ömür ATMACA

      Araştırma Alanları: Orta Doğu Araştırmaları

      Görevler: Af Öğrencileri Koordinatörü

      E-posta: oatmaca@hacettepe.edu.tr                  Tel: +90 0312 297 73 99  (Dahili: 133)       

      CV          AVESİS

 

     Doç. Dr. Şebnem UDUM

      Araştırma Alanları: Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi, Nükleer Enerji, Türk Dış ve                Güvenlik Politikası, Nükleer Emniyet, Enerji Güvenliği

      Görevler: Tanıtım Koordinatörü

      E-posta: usebnem@hacettepe.edu.tr                         Tel: +90 0312 297 73 99  (Dahili: 130)       

      CV          AVESİS

 

     Dr. Öğr. Üyesi Elif Renk ÖZDEMİR

      Araştırma Alanları: Türk Siyasi Tarihi, Zorunlu Göç, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi, Devlet          Teorisi 

      Görevler: 

      E-posta: renkozdemir@hacettepe.edu.tr                  Tel: +90 0312 297 73 99  (Dahili: 120)       

      CV          AVESİS

 

     Dr. Öğr. Üyesi Kadri Kaan RENDA

      Araştırma Alanları: Türk Dış Politikası, AB Güvenlik ve Savunma Politikası, Stratejik Kültür

      Görevler: Mevlana Bölüm Koordinatörü

      E-posta: kadri.renda@hacettepe.edu.tr                   Tel: +90 0312 297 73 99  (Dahili: 123)       

      CV          AVESİS

 

     Dr. Öğr. Üyesi Esengül AYAZ AVAN

      Araştırma Alanları: Türk Dış Politikası, AB Siyaseti, Türkiye-AB İlişkileri

      Görevler: Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı, Farabi Bölüm Koordinatörü

      E-posta: e.ayaz@hacettepe.edu.tr                       Tel: +90 0312 297 73 99  (Dahili: 132)

      AVESİS

 

     Dr. Öğr. Üyesi Engin SUNE

      Araştırma Alanları: Küreselleşme, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Ekonomi Politik, Orta        Doğu Çalışmaları

      Görevler: Yandal Koordinatörü

      E-posta: enginsune@hacettepe.edu.tr                  Tel: +90 0312 297 73 99  (Dahili: 116)       

      AVESİS