Bölümümüz
1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen bölümümüz, 1994 yılında üniversitemiz senatosu kararıyla kurulmuştur.
Programlar
Bölümümüzde lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.
Öğrenci Değişimi
Öğrencilerimiz Erasmus+, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarından faydalanabilmektedir.
Tanıtım

1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1994 yılında üniversitemiz senatosu kararıyla kurulmuştur. 1997-1998 öğretim yılında yüksek lisans eğitimiyle faaliyete geçen bölümümüzde lisans eğitimine 1999-2000 öğretim yılında başlanmıştır. Bölümümüzde doktora eğitimi ise 2020-2021 öğretim yılında başlamıştır.

Öğretim kadromuzda altı profesör, dört doçent, dört doktor öğretim üyesi, üç öğretim görevlisi ve sekiz araştırma görevlisi bulunmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim dili İngilizce iken, tezsiz yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir.

Bölümümüz, Hacettepe Üniversitesi dışında Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, TÜBA, TİKA, SAM, T.C. Merkez Bankası, B.M. Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Dış Politika Enstitüsü, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve diğer üniversiteler ile de işbirliği yapmaktadır. 

Lisans programımız, öğrencilere temel uluslararası sorunları ve güncel uluslararası gelişmeleri yorumlama kapasitesi verecek şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilerin uluslararası hukuk, diplomasi tarihi ve uluslararası ilişkiler teorileri konusunda edindikleri bilgileri bu sorunların ve gelişmelerin tanımlanmasında ve incelenmesinde kullanabilmeleri sağlanmaktadır. Uluslararası alandaki gelişmelerin takip edilebilmesi için lisans programımız uluslararası ilişkiler alanındaki bilimsel literatürü ve güncel kaynakları izlemektedir. Programımız, bu temel ve güncel literatüründen edindiği bilimsel verileri ve kuramsal yaklaşımları kullanarak küresel ve bölgesel sorunlarla ilgili araştırma yürütür. Bu sorunlara ilişkin araştırmalar hem bireysel hem de ekip olarak sürdürülmekte, öğrenciler de hem bu tür çalışmalara katılmaları hem de benzer çalışmaların kendileri tarafından yürütülmesi konusunda teşvik edilmektedirler. Himayesinde bu tür çalışmalar yürütülen lisans programımız, bilgilerin ediniminde ileri derece İngilizceyi ve orta düzeyde diğer yabancı dilleri aktif olarak kullanmakta, gerekli bilgisayar teknolojilerine başvurmakta, edinilen bilgilerin değerlendirilmesinde eleştirel yaklaşımı ön planda tutmakta ve bu süreçte de toplumsal, bilimsel ve etik normlara uymaktadır.

Mezunlarımız başta Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TİKA olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında; Birleşmiş Milletler, UNICEF, UNHCR gibi uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşların alt birimlerinde; ayrıca ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilmektedirler. Bölümümüz mezunlarının bir kısmı çeşitli burs imkânlarıyla, yurtiçinde ve yurtdışındaki saygın eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam edebilmektedirler. Bu çalışmaların ardından mezunlarımızın arasından geleceğin akademik kadrolarını oluşturacak şekilde çeşitli üniversitelerde görev yapanların sayısı artmaktadır. Aynı zamanda, ülkemizde de son zamanlarda yaygınlık kazanan düşünce kuruluşlarında bölüm mezunlarımız araştırmacı ve uzman araştırmacı kadrolarında aranan eleman olmaktadırlar. Bunlara ek olarak bölüm mezunlarımız uluslararası şirketlerde, medya sektöründe (TRT ve BBC gibi), bankacılık, sigortacılık, uluslararası mali danışmanlık gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaların dış ticaret ve dış ilişkiler bölümlerinde yönetici pozisyonunda istihdam edilmektedirler.