Bölümümüz
1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen bölümümüz, 1994 yılında üniversitemiz senatosu kararıyla kurulmuştur.
Programlar
Bölümümüzde lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.
Öğrenci Değişimi
Öğrencilerimiz Erasmus+, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarından faydalanabilmektedir.
Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörleri ve iletişim bilgileri için tıklayınız.

Arş. Gör. Göksu UĞURLU

Bölüm Koordinatörü

goksuugurlu@gmail.com

Prof. Dr. Yonca İLDEŞ

Siyasi Tarih Anabilim Dalı Koordinatörü

yoncaildes@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr.Itır İMER

Uluslararası Politika Anabilim Dalı Koordinatörü

ozeri@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr. Mine Pınar GÖZEN ERCAN

Devletler Hukuku Anabilim Dalı Koordinatörü

mpgozen@hacettepe.edu.tr