Öğrencilerimiz dersleri HUZEM sisteminden (evdekal.hacettepe.edu.tr) takip edeceklerdir. Lütfen //www.huzem.hacettepe.edu.tr/ adresindeki duyuruları ve program ile ilgili açıklayıcı/yardımcı bilgileri takip ediniz.

© 2021