Bölümümüz
1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen bölümümüz, 1994 yılında üniversitemiz senatosu kararıyla kurulmuştur.
Programlar
Bölümümüzde lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.
Öğrenci Değişimi
Öğrencilerimiz Erasmus+, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarından faydalanabilmektedir.
17 Mart 2023 Cuma günü saat 10.30'da Tuğrul Çubukçu Salonu'nda, üniversite öğrencilerine yönelik olarak, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından şirketin faaliyetleri, staj ve gelişim programları ve istihdam süreçleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıya tüm öğrencilerimiz davetlidir.