Bölümümüz
1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen bölümümüz, 1994 yılında üniversitemiz senatosu kararıyla kurulmuştur.
Programlar
Bölümümüzde lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.
Öğrenci Değişimi
Öğrencilerimiz Erasmus+, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarından faydalanabilmektedir.
Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitim birim koordinatörleri ve iletişim bilgileri:

  • Prof. Dr. Burak TANGÖR (Fakülte Koordinatörü)

          E-posta: buraktangor@hacettepe.edu.tr

  • Arş. Gör. Dr. Göksu UĞURLU (Bölüm Koordinatörü)

          E-posta: goksuugurlu@gmail.com

  • Prof. Dr. Yonca İLDEŞ (Siyasi Tarih Anabilim Dalı Koordinatörü)

          E-posta: yoncaildes@hacettepe.edu.tr

  • Doç. Dr. Itır İMER (Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı Koordinatörü)

          E-posta: ozeri@hacettepe.edu.tr

  • Prof. Dr. Mine Pınar GÖZEN ERCAN (Devletler Hukuku Anabilim Dalı Koordinatörü)

          E-posta: mpgozen@hacettepe.edu.tr