Sempozyum/Kongre

İSİM SOYİSİM

ETKİNLİĞİN ADI

Uluslararası/ Ulusal Çalıştay

Uluslararası/Ulusal Sempozyum/Kongre

Bilimsel Toplantı/ Toplantı

Eğitim Semineri/ Diğer Seminerler

Uluslararası Ziyaret/ Teknik Gezi

Pınar Gözen Ercan

ECR2P-BISA IR2PWG Joint Conference: “Alternatives to Military Intervention under R2P”

 

1

 

 

 

Pınar Gözen Ercan

BISA 43rd Annual Conference: “The Politics of International Studies in an Age of Crises

 

1

 

 

 

Burak Tangör

Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Eğitimi ve Geleceği Çalıştayı

1

 

 

 

 

Burak Tangör

64. Dönem Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı

 

 

 

1

 

Şebnem Udum

INSEN Yönetim Kurulu Toplantısı

 

 

1

 

 

Şebnem Udum

National University of Public Service, Macaristan

 

 

 

3

 1

© 2021