Araştırma ve Projeler
vPROJENİN ADI: Bulgaristan’ın İdari Sistemi
vKURUMLAR: TODAİE ve Kalkınma Bakanlığı
vYÖNETİCİLER: Doç. Dr. Burak Tangör
vARAŞTIRMACI: 10 kişi

 

vPROJENİN ADI: Kamu Yönetimine Yön Veren Eserler
vKURUMLAR: TODAİE ve Kalkınma Bakanlığı
vYÖNETİCİLER: Doç. Dr. Burak Tangör
vARAŞTIRMACI: 7 kişi

© 2021