Anabilim Dalları

Siyasi Tarih

Anabilim Dalı

Uluslararası Siyaset

Anabilim Dalı

Devletler Hukuku

Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Yonca Anzerlioğlu

(Anabilim Dalı Başkanı)

 

Doç. Dr. Itır İmer Özer

(Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. M. Pınar Gözen Ercan

(Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Murat Önsoy

Prof. Dr. Emel Gülden Oktay

Arş. Gör. Ebubekir Aykut

Doç. Dr. Anar Somuncuoğlu

Doç. Dr. Burak Tangör

Arş. Gör. Göksu Uğurlu

Dr. Öğr. Üyesi Elif Renk Özdemir

Doç. Dr. Zeynep Arkan Tuncel

Arş. Gör. Selin Kul

Öğr. Gör. Dr. Hürkan Çelebi

Doç. Dr. Şebnem Udum

 

Arş. Gör. Fatih Koraş

Doç. Dr. Ayşe Ömür Atmaca

 

Arş. Gör. Mustafa Karakaya

Dr. Öğr. Üyesi Esengül Ayaz Avan

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Kadri Kaan Renda

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Engin Sune

 

 

Öğr. Gör. Özlem Pınar Oran

 

 

Arş. Gör. Dr. Sevil Dumanoğulları

 

 

Arş. Gör. Arzu Demirel

 

 

Arş. Gör. Hazal Arslan

 

 

Arş. Gör. Esra Geçeci

 

© 2021