Bölümümüz
1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen bölümümüz, 1994 yılında üniversitemiz senatosu kararıyla kurulmuştur.
Programlar
Bölümümüzde lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.
Öğrenci Değişimi
Öğrencilerimiz Erasmus+, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarından faydalanabilmektedir.
Kongre ve Sempozyum Bildirileri

2021(3) 2020(1) 2019(5) 2018(8) 2017(10) 2016(8) 2015(12) 2014(7) 2013(7) 2012(1)

 

2021

(1) COVID-19 Küresel Salgını Süresince Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Güvenlikleştirme Pratikleri Üzerine Bir Değerlendirme

Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2021

RENDA K. K.


(2) Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Yapay Zekâ Stratejilerinin Karşılaştırılması

Ekonomik, Siyasal, Sosyal, Tarihsel, Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Boyutlarıyla Türkiye-Avrupa İlişkileri, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2021, ss.33-34

RENDA K. K.


(3) Avrupa Birliği Normatif Siber Güç olarak hareket edebilir mi?

University Association for Contemporary European Studies, London, Birleşik Krallık, 6 - 08 Eylül 2021, ss.1-24

RENDA K. K.


2020

(1) Avrupa Birliği'nin Ulusal Egemenlik Sınaması

MCES 2020 Marmara Avrupa Araştırmaları Konferansı, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Şubat 2020, ss.370-378

TANGÖR B.


2019

(1) Türk Dünyasının İki Hıristiyan Varlığı: Gagauzlar ve Urumlar

Uluslararası Gagauz Dili, Tarihi, coğrafya ve İnanç Sistemi Bilgi Şöleni, Bursa, Türkiye, 15 Şubat 2018

İLDEŞ Y.


(2) Trade as Rational and De-Securitized Dimension of Turkish-Iranian Relations

2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 18 Haziran 2018 - 19 Haziran 2019

İMER I. , KILIC E. C.


(3) Türk Basınında İran Halk Hareketi

İran'da Son Olaylar, Nedenleri ve Yansımaları, Uluslararası İran Türkleri ve Dostları Düşünce Platformu, Türk Tarih Kurumu, Ankara, Türkiye, 16 Şubat 2018

İLDEŞ Y.


(4) Market As an Institution

Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences, 25 - 26 Nisan 2019

İMER I. , GÜLER AYDIN D.


(5) Politicization of European Integration as a Source of Populism in Europe

The 8th Euroacademia International Conference The European Union and the Politicization of Europe, Ghent, Belçika, 25 - 26 Şubat 2019, ss.1-10

TANGÖR B.


2018

(1) Geçmişten Günümüze Türk Dünyasında Hristiyan Türkler

Türk Dış Politikası Kırıkkale Ünv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye, 26 Nisan 2018

İLDEŞ Y.


(2) Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Rejimine Yönelik Güncel Meseleler: Kuzey Kore ve İran Örnekleri

III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, cilt.2, ss.1492-1496

UDUM Ş.


(3) İran, Ermenistan, Suriye ve Yunanistan Çemberinde Türkiye

İran Dış Politikasında Orta Doğu, Hacettepe Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu ve Uluslararası İran Türkleri ve Dostları Düşünce Platformu, 30 Mart 2018, Ankara., Ankara, Türkiye, 30 Mart 2018

İLDEŞ Y.


(4) Kuram ve Siyasa Arasındaki İlişki: Siyasa Bağıntılı Kuramsal Çalışmaların Arttırılmasına Yönelik Öneriler

Türkiyede Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları, Kırşehir, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2017, ss.3-16

TANGÖR B.


(5) Deconstructing the Trump Administration's Policy on the Iran Nuclear Deal

6. Uluslararası Çin?xxden Adriyatik?xxe Sosyal Bilimler Kongresi, 29 - 31 Mart 2018

UDUM Ş.


(6) Why Keep the Responsibility to Protect Intact?

BISA 43rd Annual Conference 2018: ?The Politics of International Studies in an Age of Crises?, Bath, Birleşik Krallık, 13 - 16 Haziran 2018

ERCAN P. G.


(7) Comparative Thinking on Empirical and Theoretical Analysis of Power in International Relations

1. Uluslararası Toplum, İktidar ve Siyaset Kongresi, Kırşehir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018

RENDA K. K. , AKGÜL Ö.


(8) Turkish Foreign Policy and the 2014 Crisis in Ukraine

VI. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ, 27 - 28 Eylül 2018

ÖNSOY M.


2017

(1) Promotion of Democracy in the Western Balkans

THE ANNUAL MEETING AND INTERNATIONAL CONFERENCEOF THE CONSORTIUM FOR RESEARCH IN POLITICAL THEORY (CRIPT), 22 - 26 Mayıs 2017

ÖNSOY M.


(2) Post-Referendum Turkey: How will the Turkish-type presidential system shape Turkey's foreign policy?

King's College, Londra, 1 - 02 Haziran 2017

KINACIOĞLU M.


(3) Old Wine, New Bottle or Emperor's New Clothes:

ISA-ISAC Annual Conference 2017, Washington DC, ABD, 13 - 14 Ekim 2017

KINACIOĞLU M.


(4) Differences between Turkey-EU Security Perceptions in Turkey's "Lost Decade"

15th Annual International Conference on Politics International Studies, Atina, Yunanistan, 12 - 15 Haziran 2017, ss.18

AYAZ AVAN E.


(5) Change and Continuity in NATO's Identity: NATO's Democracy Promotion as a Security-Enhancing Practice

ISA Annual Convention 2017, Baltimore, ABD, 22 - 25 Şubat 2017

KINACIOĞLU M.


(6) Yakın Dönem Türk Dış Politikası

Yakın Dönem Türk Dış politikası, ?, Eskişehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir, Türkiye, 04 Mayıs 2017

İLDEŞ Y.


(7) The ICC, Palestine and Israel: A path for escalating con ict or resolution?

EISA 10th Pan-European Conference on International Relations 2017: ?The Politics of International Studies in an Age of Crises?, Barselona, İspanya, 13 - 16 Eylül 2017

ATMACA A. Ö. , ERCAN P. G.


(8) Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri,

Hamdullah Suphi ve Gagauzlar Uluslararası Bilgi Şöleni, Komrat, Moldova, 02 Haziran 2016

İLDEŞ Y.


(9) Environmental Policy and Issues in the United States

International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Viyana, Avusturya, 27 - 28 Ekim 2017

İMER I. , IMER T.


(10) The Syrian refugee crisis and the implementation of the global responsibility to protect

EISA 10th Pan-European Conference on International Relations 2017: ?The Politics of International Studies in an Age of Crises?, Barselona, İspanya, 13 - 16 Eylül 2017

ERCAN P. G.


2016

(1) Governance of the Syrian Refugee Crisis in the EU and Turkey Diplomacy Cooperation Identity Construction and the Nexus of Politics and Legal Practices

8th Pan-European Conference on the EU: ?The Union?s Institutional and Constitutional Transformations: Stress or Adaptation??, 15 - 18 Haziran 2016

KINACIOĞLU M.


(2) Türkiye'nin Kıbrıs Politikası ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasına Etkisi

Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 11 - 13 Aralık 2014, ss.575-587

AYAZ AVAN E.


(3) Analysis of Turkish Foreign Policy

ERASMUS+ Staff mobility, 21 - 25 Mart 2016

KINACIOĞLU M.


(4) The European Union and the Responsibility to Protect the EU s role in responding to threats to international peace arising from atrocity crimes

ISA Annual Convention Atlanta 2016: Exploring Peace, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 Mart 2016

GÜNAY D., ERCAN P. G.


(5) The Responsibility to Protect and Overlooked Responsibilities the refugee crisis and the implementation of the global responsibility to protect

Putting the Responsibility to Protect at the Centre of Europe, Leeds, Birleşik Krallık, 13 - 14 Ekim 2016

ERCAN P. G.


(6) Turkey Latin America Relations

Turkish Foreign Policy, Türkiye, 13 Aralık 2016

ÖNSOY M.


(7) EU Turkey Relations and Enlargement

ERASMUS+ Staff Mobility, 21 - 25 Mart 2016

KINACIOĞLU M.


(8) Turkey and the Western Balkans

Western Balkans in International Relations, 8 - 10 Kasım 2016

ÖNSOY M.


2015

(1) How and Why the Responsibility to Protect Applies to the Case of Gaza

British International Studies Association 40th Anniversary Conference 2015, Londrina, Birleşik Krallık, 16 - 19 Haziran 2015

ERCAN P. G.


(2) Kuvvetler Ayrılığı Mitosu Türkiye Örneği

TSBD 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2015

AYKUT E.


(3) Osmanlı-Türk Modernleşmesi I

Osmanlı-Türk Modernleşmesi I" İran Büyükelçiliği, 3 Temmuz 2015, Ankara., Ankara, Türkiye, 03 Temmuz 2015

İLDEŞ Y.


(4) The Efficacy of EU's Soft Power and the New Meaning of Turkey EU Partnership

From War to Eternal Peace on the 100th Anniversary of the Balkan Wars, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2015

ÖNSOY M. , YAVÇAN B.


(5) Turkey s Post Cold War Foreign Policy in the Balkans

Understanding Turkey: Past and Present, Ha-Noi, Vietnam, 04 Şubat 2015

ÖNSOY M.


(6) Seçimler Sonrası Yunanistan AB İlişkileri

Yunanistan?ın Seçimi: Syriza?nın Başarısı ve Dış Politikaya Olası Yansımaları, Ankara, Türkiye, 18 Şubat 2015

ÖNSOY M.


(7) Socio Economic Situation of the Roma People in the Western Balkans

1st International Meeting of Sosyoekonomi Society, Munich, Almanya, 29 - 30 Ekim 2015

ÖNSOY M.


(8) A Responsible Union The EU and the Responsibility to Protect a Decade after the World Summit Outcome Document

European International Studies Association 9th Pan-European Conference on International Relations 2015, Sicilya, İtalya, 23 - 26 Eylül 2015

ERCAN P. G. , GÜNAY D.


(9) Enabling the UN as an Agent of Justice in Global Protection of Human Rights making a case for UN reform from an R2P perspective

ACUNS Annual Meeting 2015: ?The UN at 70: Guaranteeing Security and Justice?, La Haye, Hollanda, 11 - 13 Haziran 2015

ERCAN P. G. , NEMETH O.


(10) Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeler

Türkiye ve İran Modernleşmesinde Anayasal Süreç, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 22 Aralık 2015

İLDEŞ Y.


(11) 9 11 Revisited Changing Conceptions of Security and Identity in Turkey's Foreign Policy

ISA 56th Annual Convention, 18 - 21 Şubat 2015

KINACIOĞLU M. , ARKAN TUNCEL Z.


(12) Karabağ Sorunu

Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerinde Karabağ Sorunu ve Yansımaları Paneli, Hacettepe Ünv. Türkiyat Enstitüsü, Türkiye, 26 Şubat 2015

İLDEŞ Y.


2014

(1) Knowledge Management: The Case of Turkey as a Newcomer

International Conference on Human Resource Development for Nuclear Power Programmes: Buılding and Sustaining Capacity, 12 Mayıs 1914 - 16 Mayıs 2014

UDUM Ş.


(2) Kimliğini Arayan Coğrafya: Balkanlar

Kültürlerarası iletişim Bağlamında Uluslararası Balkanlar veTürkiye Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Haziran 2014

ÖNSOY M.


(3) The Protection of Basic Rights in the Western Balkans

Rule of Law Enhancement in the Western Balkans: Identifying the Next Steps, Alt-Madlitz, Almanya, 8 - 11 Eylül 2014, ss.197-201

ÖNSOY M.


(4) Türk-Yunan İlişkileri ve Ege Sorunu

Türk-Yunan İlişkileri ve Ege Sorunu, Kırıkkale, Türkiye, 25 Aralık 2014

İLDEŞ Y.


(5) R2P after Libya time to introduce RwP or rather say RIP

BISA Annual Conference 2014: ?A Crisis of Global Governance?, 18 - 20 Haziran 2014

ERCAN P. G.


(6) Türk Dış Politikasının Temel Nitelikleri

I.Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye, 18 Mart 2014

İLDEŞ Y.


(7) Nuclear Security The Changing Nature of Threat and Response

13th METU Conference on International Relations, 25 - 27 Haziran 2014

UDUM Ş.


2013

(1) Atatürk'ün Dış Politikası

Atatürk'ü Anlamak, Niğde Üniversitesi 7 Kasım 2013., Niğde, Türkiye, 07 Kasım 2013

İLDEŞ Y.


(2) Tarihi ve Sosyo-Kültürel Veriler Işığında Urumlar

III.Uluslararası Ukrayna?da Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu ve Uluslararası Karma Güzel Sanatlar Sergisi, Kiev, Ukrayna, 18 Eylül 2012

İLDEŞ Y.


(3) Global Governance and Domestic Decision-Making of Nuclear Energy: The Case of Turkey's Nuclear Energy Endeavor

2nd International Energy Congress in Southeastern Europe, 7 - 08 Kasım 2013

UDUM Ş.


(4) The Efficiacy of the EU s Soft Power Security in the Western Balkans and Turkey's Impact

The Future Roles of NATO and the EU in SEE-EU Enlargement and Transatlantic Challenges, Berlin, Almanya, 5 - 08 Eylül 2012, ss.114-119

ÖNSOY M.


(5) Türk Yurdu Dergisi'nde 1915 Yılı

Third International Gallipoli Symposium, İstanbul, 20-21 Nisan 2012, 2013, İstanbul., İstanbul, Türkiye, 20 Nisan 2012

İLDEŞ Y.


(6) Democracy Promoton in the Western Balkans A Comparison of US and EU Policies

ISA Annual Convention, San Francisco, 2013 The Politics of International Diffusion: Regional and Global Dimensions, San-Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 06 Nisan 2013

ÖNSOY M.


(7) The Role of Turkey in Western Balkan Energy Security

Energy Security as a Security Challenge in Southeast Europe?, Briesen, Almanya, 15 - 18 Ekim 2013, ss.267-271

ÖNSOY M.


2012

(1) Turkey the European Union and the United States: Is a Trilateral Balkan Strategy Possible

Bilateral Security Roles in Southeast Europe, Berlin, Almanya, 22 - 25 Ekim 2012, ss.162-164

ÖNSOY M.