Bölümümüz
1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen bölümümüz, 1994 yılında üniversitemiz senatosu kararıyla kurulmuştur.
Programlar
Bölümümüzde lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.
Öğrenci Değişimi
Öğrencilerimiz Erasmus+, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarından faydalanabilmektedir.
Kitap Bölümleri

2022(3) 2021(1) 2020(8) 2019(3) 2017(7) 2016(3) 2014(3) 2013(3)

 

2022

(1) Geçmişten Günümüze Türk Dış Politikasında Suriye

Suriye Krizi, Bölgesel Dinamikler ve Küresel Yansımalar, Cemil Doğaç İpek, Editör, Vega Basım, Ankara, ss.267-294, 2022

İLDEŞ Y.


(2) Social and Cultural Relations between Turkey and France

Aurélien Denizeau and Ozan Örmeci eds, Turkish-French Relations: History, Present and the Future, Springer, 2022, ss.183-194.

UDUM Ş., GEZEN M.


(3) Arms Control in Europe and Extended Deterrence: A View from Turkey

Polina Sinovets and William Alberque eds, Arms Control and Europe: New Challenges and Prospects for Strategic Stability, Springer, 2022, ss. 99-107.

UDUM Ş.


2021

(1) Güvenlik Yönetişimi

Uluslararası Güvenlik ve Uluslararası Örgütler: Kavramlar, Yaklaşımlar, Kurumlar, Arif Bağbaşlıoğlu, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.29-50, 2021

TANGÖR B.


2020

(1) Early Encounters Between the New World and the Middle East: Ottoman Empire-United States Relations in the 19th and the Early 20th Century

Historical Examinations and Current Issues in Turkish-American Relations, Hüseyin Işıksal, Ozan Örmeci, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.23-40, 2020

ÖNSOY M.


(2) Türkiye’de Teknoloji Yönetimi’nde Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisleri İçin Pratik Politika Önerileri

Yeniliğin Ekonomi Politiği, Güler Aydın, Derya, Başar Dikmen, Dilek, Öztürk, Selcen, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.211-240, 2020

IMER T., İMER I.


(3) The Political Economy of the Market

Comparative Approaches to Old and New Institutional Economics, AKANSEL, ILKBEN, Editör, IGI Global, Hershey, ss.57-69, 2020

İMER I. , GÜLER AYDIN D.


(4) Critical Theory: The Human Being Takes the Stage Again

Examining the Relationship Between Economics and Philosophy, AKANSEL, ILKBEN, Editör, IGI Global, Hershey, ss.66-83, 2020

GÜLER AYDIN D. , İMER I.


(5) Yönetim, Yönetişim ve Güvenlik

Tematik Güvenlik Çalışmaları, Gökhan Sarı,Taner Alabacak, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.105-119, 2020

TANGÖR B.


(6) Giriş: Siyasi İstikrarını Bir Türlü Sağlayamamış Bağımsız Bir Ülke

Bulgaristan, İdari Siyasi ve Sosyo-ekonomik Yapı, Burak Tangör, Editör, TİAV, Ankara, ss.25-31, 2020

TANGÖR B.


(7) İran’ın Nükleer Programı Meselesi Konusunda Türkiye ve Almanya’nın Siyasetleri

Murat Önsoy ve Mutlu Er eds., Türk-Alman Çalışmaları Serisi-I, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği, 2020, ss. 23-42.

UDUM Ş.


(8) Issues in Turkish-US Relations: A Politico-Psychological Analysis Through Problematic Cases

Hüseyin Işıksal and Ozan Örmeci eds., Historical Examinations and Current Issues in Turkish-American Relations, Peter Lang, 2020.

UDUM Ş.


2019

(1) Bulgaristan

Türkiye ve Komşu Ülkelerde Yönetim, Selim Çapar,Mustafa Yayla, Editör, TİAV, Ankara, ss.377-423, 2019

TANGÖR B.


(2) Foreign, Security and Defence Dimension of European Integration

European Integration, Elif Uçkan Dağdemir,Erhan Akdemir, Editör, Anadolu University Publication, Eskişehir, ss.118-151, 2019

TANGÖR B.


(3) Uluslararası Güç Dengeleri ve İttifak Kavramı Işığında Türkiye-Romanya İlişkileri

Uluslararası İlişkilere Tarihsel Bakış, Fırat Purtaş, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.265-286, 2019

TANGÖR B.


2017

(1) Responsibility to protect and inter-state crises: why and how R2P applies to the case of Gaza

The Responsibility to Protect: Perspectives on the Concept?s Meaning, Proper Application and Value, Sonja Grover, Editör, Routledge, London/New York , London, ss.1-316, 2017

ERCAN P. G.


(2) The Cyprus Question: At an impasse for too long

Turkish Foreign Policy: International Relations, Legality and Global Reach, Gözen Ercan, Pınar, Editör, Palgrave Macmillan, Basingstoke, ss.321-342, 2017

ERCAN P. G.


(3) Latin America-Turkey Relations: Reaching Out to Distant Shores of the Western Hemisphere

Turkish Foreign Policy International Relations, Legality and Global Reach, Pınar Gözen Ercan, Editör, Palgrave Palgrave Macmillan, London, London, ss.237-258, 2017

ÖNSOY M.


(4) Türk Yunan Nüfus Mübadelesinin Anadolu’dan Kopardığı Karamanlı Ortodoks Türklerin Tarihi Kökenleri Hakkında Bilinmeyenler

Göç ve İskan, Prof.Dr. Alaattin Aköz Prof.Dr. Doğan Yörük, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.120-133, 2017

İLDEŞ Y.


(5) Maritime Relations of Peninsular Turkey: Surrounded by Hostile or Peaceful Waters?

Turkish Foreign Policy: International Relations, Legality and Global Reach, Gözen Ercan, Pınar, Editör, Palgrave Macmillan, Basingstoke, ss.281-301, 2017

İNAN F. Y. , ERCAN P. G.


(6) Turkey’s Foreign Policy on Iran’s Nuclear Programme 

Idris Demir, ed., Turkey’s Foreign Policy Towards the Middle East: Under the Shadow of the Arab Spring, Cambridge Scholars Publishing, 2017, ss. 123-152.

UDUM Ş.


(7) Türkiye’nin Enerji Politikaları

Ümit Özdağ ve Yelda Demirağ eds. Türk Dış Politikasını Nasıl Bilirdiniz? (How Would You Describe Turkish Foreign Policy?) Ankara: Kripto, 2017.

UDUM Ş.


2016

(1) Tarihten Günümüze Türkiye Hollanda İlişkileri

Mavi Elma: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Örmeci O., Işıksal H., Editör, Gazi Kitapevi Yayınları, Ankara, ss.651-676, 2016

RENDA K. K.


(2) Türkiye ve Körfez "Sermaye"sinin Sınıfsal ve Siyasal Etkileri

Stratejik Barbarlık Orta Doğu?da Türkiye, Türkiye?de Orta Doğu, Özay Göztepe, Editör, Notabene Yayınları, Ankara, ss.143-160, 2016

AYKUT E. , YILDIRIM K.


(3) Türk‐Alman İlişkilerinin Son On Yılı

Mavi Elma Türkiye Avrupa İlişkileri, Ozan Örmeci, Hüseyin Işıksal, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.507-541, 2016

ÖNSOY M.


2014

(1) Uluslararası Müdahale

Uluslararası İlişkilere Giriş Tarih Teori Kavram ve Konular, Şaban Kardaş, Ali Balcı, Editör, Küre, İstanbul, ss.465-473, 2014

ERCAN P. G.


(2) Khaleeji Sermayesi, Arap Baharı ve Amerikan Hegemonyası

Kolektif Emperyalizm Mağribden Maşrıka Dönüşümün Ekonomi Politiği, Ali Murat Özdemir, Editör, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.201-230, 2014

AYKUT E.


(3) Nuclear Terrorism and Maritime Security

Global Maritime Security: New Horizons, Joseph Szyliowicz and Özlen Çelebi eds., Istanbul: Turkish Naval Forces Printing Office, 2014, pp. 225-244.

UDUM Ş.


2013

(1) Marksizm, İnsan Hakları ve Uluslararası Hukuk

Emperyalizmin Hayaletleri Küresel Düzenlemenin Bugünü, Ali Murat Özdemir, Editör, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.121-156, 2013

AYKUT E.


(2) Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda Milliyetçilik Hareketleri

Balkanlar El Kitabı 1. Cilt, Osman Karatay, Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.435-446, 2013

ÖNSOY M.


(3) EU Foreign Relations: Turkey

European Union: A Global Actor? , Sven Gareis, Gunther Hauser, and Franz Kernic  eds., Opladen, Berlin and Toronto: Barbara Budrich, 2013, ss. 219-232.

UDUM Ş.