Hacettepe Üniversitesi
Bölümümüz
1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen Bölümümüz 1994 yılında Üniversitemiz Senatosu kararıyla kurulmuştur.
Programlar
Bölümümüzde lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.
Öğrenci Değişimi
Öğrencilerimiz Erasmus+ ve Mevlana gibi değişim programlarından faydalanabilmektedir.
Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezuniyet Töreni - 2020
2019-2020 Öğretim Yılı mezuniyet törenimiz.
Anabilim Dalları

 

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Yonca İLDEŞ (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Murat ÖNSOY

Doç. Dr. Anar SOMUNCUOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Elif Renk ÖZDEMİR

Öğr. Gör. Dr. Hürkan ÇELEBİ

Arş. Gör. Fatih KORAŞ

Arş. Gör. Mustafa KARAKAYA

 

ULUSLARARASI SİYASET ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Emel Gülden OKTAY (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Itır İMER

Doç. Dr. Burak TANGÖR

Doç. Dr. Zeynep ARKAN TUNCEL

Doç. Dr. Şebnem UDUM

Doç. Dr. Ayşe Ömür ATMACA

Dr. Öğr. Üyesi Esengül AYAZ AVAN

Dr. Öğr. Üyesi Kadri Kaan RENDA

Dr. Öğr. Üyesi Engin SUNE

Öğr. Gör. Emre SORAN

Öğr. Gör. Özlem Pınar ORAN

Arş. Gör. Dr. Sevil DUMANOĞULLARI

Arş. Gör. Arzu DEMİREL

Arş. Gör. Hazal ARSLAN

Arş. Gör. Esra GEÇECİ

 

DEVLETLER HUKUKU ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Mine Pınar GÖZEN ERCAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Ebubekir AYKUT

Arş. Gör. Göksu UĞURLU

Arş. Gör. Selin KUL