İdari Personel

 

 

Özgül DURDU – Bölüm Sekreteri

Necmiye TEK TARAS - Bölüm Sekreteri

Mevlüt YURT - Hizmetli

Leyla TURAN – Bölüm Sekreteri (Emekli)

 

 

© 2017