Lisansüstü programlarımıza kayıt yaptıracak öğrencilerimizin dikkatine!

Lisansüstü program kaydını öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapan öğrencinin, program kaydını yaptığını gösteren
“Program Kayıt Formu”nu imzaladıktan sonra tarayıp digital ortamda Akademik Danışmana imzalanmak üzere
göndermesi gerekmektedir. Danışmanı onayladıktan sonra katkı payı/ öğrenim ücreti ödemesini yaptığını gösterir
belgelerini de tarayarak kayıt formu ile birlikte en geç 12.10.2020 tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Anabillim Dalı'na (irdept@hacettepe.edu.tr adresinden) göndermesi gerekmektedir.

© 2017