Hacettepe University - International Relations
Approved by the Higher Education Council in 1992, our department was established in 1994.
Congress and Symposium Proceedings

2021(4) 2021(4) 2020(1) 2019(10) 2018(11) 2017(16) 2016(9) 2015(13) 2014(12) 2013(7) 2012(1)

 

2022

(1) 21. Yüzyılda Enerji Mücadelesi: Doğu Akdeniz Örneği

Ufuk Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 08 Feb 2021, pp.481

Ayaz Avan E.


(2) COVID-19 Salgını: AB için Bir Dayanışma Testi

V. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 Oct 2021

Ayaz Avan E.


(3) From Allies to Threats? The European Union, Turkey, and Hybrid Security Challenges

EISA 15th Pan-European Conference on International Relations, Athens, Greece, 1 - 04 Sept 2022

ARKAN TUNCEL Z., Keil S., Maas J.


(4) European Security in the New Era: EU, NATO and Hybrid Threats

EISA 15th Pan-European Conference on International Relations, Athens, Greece, 1 - 04 Sept 2022

ARKAN TUNCEL Z.


2021

(1) COVID-19 Küresel Salgını Süresince Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Güvenlikleştirme Pratikleri Üzerine Bir Değerlendirme

Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 Oct 2021

RENDA K. K.


(2) Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Yapay Zekâ Stratejilerinin Karşılaştırılması

Ekonomik, Siyasal, Sosyal, Tarihsel, Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Boyutlarıyla Türkiye-Avrupa İlişkileri, İstanbul, Turkey, 27 - 29 Nov 2021, pp.33-34

RENDA K. K.


(3) Avrupa Birliği Normatif Siber Güç olarak hareket edebilir mi?

University Association for Contemporary European Studies, London, United Kingdom, 6 - 08 Sept 2021, pp.1-24

RENDA K. K.


(4) Turkey's Foreign Policy towards the Post-Yugoslav States: Regional Contender or Ally for the European Union?

International Conference Celebrating 60 Years of Teaching and Researching International Relations in Slovenia, Ljubljana, Slovenya, 7 - 09 Oct 2021

ARKAN TUNCEL Z.


2020

(1) Avrupa Birliği'nin Ulusal Egemenlik Sınaması

MCES 2020 Marmara Avrupa Araştırmaları Konferansı, İstanbul, Turkey, 7 - 08 Feb 2020, pp.370-378

TANGÖR B.


2019

(1) Türk Dünyasının İki Hıristiyan Varlığı: Gagauzlar ve Urumlar

Uluslararası Gagauz Dili, Tarihi, coğrafya ve İnanç Sistemi Bilgi Şöleni, Bursa, Turkey, 15 Feb 2018

İLDEŞ Y.


(2) Trade as Rational and De-Securitized Dimension of Turkish-Iranian Relations

2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 18 June 2018 - 19 June 2019

İMER I. , KILIC E. C.


(3) Türk Basınında İran Halk Hareketi

İran'da Son Olaylar, Nedenleri ve Yansımaları, Uluslararası İran Türkleri ve Dostları Düşünce Platformu, Türk Tarih Kurumu, Ankara, Turkey, 16 Feb 2018

İLDEŞ Y.


(4) Market As an Institution

Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences, 25 - 26 April 2019

İMER I. , GÜLER AYDIN D.


(5) Politicization of European Integration as a Source of Populism in Europe

The 8th Euroacademia International Conference The European Union and the Politicization of Europe, Ghent, Belgium, 25 - 26 Feb 2019, pp.1-10

TANGÖR B.


(6) Protection of IDPs and Refugees: an R2P approach

BISA 44th Annual Conference 2019, London, England, 12 - 14 June2019, pp.1

Gözen Ercan M. P.


(7) Competing Visions of Security: The EU, NATO and the Concept of Hybrid Threats

UACES 49th European Studies Conference, Lisbon, Portugal, 1 - 04 Sept 2019

ARKAN TUNCEL Z.


(8) The Geopolitics of EU's Enlargement Policy towards the Balkans: A Critical Reading

ASN Annual World Convention, New York, USA, 2 - 04 May 2019

ARKAN TUNCEL Z.


(9) Foreign Policy and State-Building in the Western Balkans

LEAP Erasmus+ Jean Monnet Network Project Kick Off Conference, Ankara, Turkey, 02 Oct 2019

ARKAN TUNCEL Z.


(10) The Responsibility to Protect at 14 under the United Nations: the shift from humanitarian use of force towards prevention

20 Years After Kosovo: The Prospects for and Limits of International Intervention, London, England, 18 - 19 Sept 2019, pp.1

Gözen Ercan M. P.


2018

(1) Geçmişten Günümüze Türk Dünyasında Hristiyan Türkler

Türk Dış Politikası Kırıkkale Ünv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırıkkale, Turkey, 26 April 2018

İLDEŞ Y.


(2) Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Rejimine Yönelik Güncel Meseleler: Kuzey Kore ve İran Örnekleri

III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018, vol.2, pp.1492-1496

UDUM Ş.


(3) İran, Ermenistan, Suriye ve Yunanistan Çemberinde Türkiye

İran Dış Politikasında Orta Doğu, Hacettepe Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu ve Uluslararası İran Türkleri ve Dostları Düşünce Platformu, 30 Mart 2018, Ankara., Ankara, Turkey, 30 March 2018

İLDEŞ Y.


(4) Kuram ve Siyasa Arasındaki İlişki: Siyasa Bağıntılı Kuramsal Çalışmaların Arttırılmasına Yönelik Öneriler

Türkiyede Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları, Kırşehir, Turkey, 15 - 17 Nov 2017, pp.3-16

TANGÖR B.


(5) Deconstructing the Trump Administration's Policy on the Iran Nuclear Deal

6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, 29 - 31 March 2018

UDUM Ş.


(6) Why Keep the Responsibility to Protect Intact?

BISA 43rd Annual Conference 2018: The Politics of International Studies in an Age of Crises, Bath, United Kingdom, 13 - 16 June 2018

ERCAN P. G.


(7) Comparative Thinking on Empirical and Theoretical Analysis of Power in International Relations

1. Uluslararası Toplum, İktidar ve Siyaset Kongresi, Kırşehir, Turkey, 19 - 21 Oct 2018

RENDA K. K. , AKGÜL Ö.


(8) Turkish Foreign Policy and the 2014 Crisis in Ukraine

VI. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ, 27 - 28 Sept 2018

ÖNSOY M.


(9) İran, Ermenistan, Suriye ve Yunanistan Çemberinde Türkiye

İran Dış Politikasında Orta Doğu, Hacettepe Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu ve Uluslararası İran Türkleri ve Dostları Düşünce Platformu, 30 Mart 2018, Ankara., Ankara, Turkey, 30 Mart 2018

ANZERLİOĞLU Y.


(10) EU's Migration and Asylum Policy and the 'Refugee Crisis': The Limits of Normative Power in Europe?

59th ISA Annual Convention, San-Francisco, Costa Rica, 4 - 07 April 2018

ARKAN TUNCEL Z.


(11) A New Security Framework for a New Era? Reconsidering 'Hybrid Threats'

59th ISA Annual Convention, San-Francisco, Costa Rica, 4 - 07 April 2018

ARKAN TUNCEL Z., Tanrıverdi Yaşar N.


2017

(1) Promotion of Democracy in the Western Balkans

THE ANNUAL MEETING AND INTERNATIONAL CONFERENCEOF THE CONSORTIUM FOR RESEARCH IN POLITICAL THEORY (CRIPT), 22 - 26 May 2017

ÖNSOY M.


(2) Post-Referendum Turkey: How will the Turkish-type presidential system shape Turkey's foreign policy?

King's College, London, 01 - 02 June 2017

KINACIOĞLU M.


(3) Old Wine, New Bottle or Emperor's New Clothes

ISA-ISAC Annual Conference 2017, Washington DC, USA, 13 - 14 Oct 2017

KINACIOĞLU M.


(4) Differences between Turkey-EU Security Perceptions in Turkey's "Lost Decade"

15th Annual International Conference on Politics International Studies, Athens, Greece, 12 - 15 June 2017, pp.18

AYAZ AVAN E.


(5) Change and Continuity in NATO's Identity: NATO's Democracy Promotion as a Security-Enhancing Practice

ISA Annual Convention 2017, Baltimore, USA, 22 - 25 Feb 2017

KINACIOĞLU M.


(6) Yakın Dönem Türk Dış Politikası

Yakın Dönem Türk Dış politikası, Eskişehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir, Türkiye, 04 May 2017

İLDEŞ Y.


(7) The ICC, Palestine and Israel: A path for escalating conflict or resolution?

EISA 10th Pan-European Conference on International Relations 2017: The Politics of International Studies in an Age of Crises, Barcelona, Spain, 13 - 16 Sept 2017

ATMACA A. Ö. , ERCAN P. G.


(8) Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri,

Hamdullah Suphi ve Gagauzlar Uluslararası Bilgi Şöleni, Komrat, Moldova, 02 June 2016

İLDEŞ Y.


(9) Environmental Policy and Issues in the United States

International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Vienna, Austria, 27 - 28 Oct 2017

İMER I. , IMER T.


(10) The Syrian refugee crisis and the implementation of the global responsibility to protect

EISA 10th Pan-European Conference on International Relations 2017: The Politics of International Studies in an Age of Crises, Barcelona, Spain, 13 - 16 Sept 2017

GÖZEN ERCAN M. P.


(11) Turkey and the Post-Yugoslav States

Workshop on the Great Powers and the Post-Yugoslav Sphere, Institute of East European Politics, Regensburg, Germany, 15 - 17 Dec 2017

ARKAN TUNCEL Z.


(12) The International Nuclear Security Education Network (INSEN) and the Nuclear Security Regime

International Conference on the Physical Protection of Nuclear Material, Vienna, Austria, 12 - 17 Nov 2017

UDUM Ş.


(13) Migration and Identity in the External Relations of the European Union

The Annual Meeting and International Conference of CRIPT: Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives, 22 - 26 May 2017

ARKAN TUNCEL Z.


(14) Education Activities on Nuclear Security Education

Uluslararası KBRN Kongresi, 5-6 Dec 2017

UDUM Ş.


(15) EU Foreign Policy During the Refugee Crisis : A Poststructuralist account

11th Pan-European Conference on International Relations - EISA, Barcelona, Spain, 13 - 16 Sept 2017

ARKAN TUNCEL Z.


(16) Sınıraşan Terörizm ve Nükleer Maddeler: Güncel Bir Tehdit Olarak Nükleer Terörizm

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 Nov 2017

UDUM Ş.


2016

(1) Governance of the Syrian Refugee Crisis in the EU and Turkey Diplomacy Cooperation Identity Construction and the Nexus of Politics and Legal Practices

8th Pan-European Conference on the EU: The Union's Institutional and Constitutional Transformations: Stress or Adaptation?, 15 - 18 June 2016

KINACIOĞLU M.


(2) Türkiye'nin Kıbrıs Politikası ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasına Etkisi

Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği, Gazimagusa, Cyprus (TRNC), 11 - 13 Dec 2014, pp.575-587

AYAZ AVAN E.


(3) Analysis of Turkish Foreign Policy

ERASMUS+ Staff mobility, 21 - 25 March 2016

KINACIOĞLU M.


(4) The European Union and the Responsibility to Protect the EU s role in responding to threats to international peace arising from atrocity crimes

ISA Annual Convention Atlanta 2016: Exploring Peace, Atlanta, USA, 16 - 19 March 2016

GÜNAY D., GÖZEN ERCAN M. P.


(5) The Responsibility to Protect and Overlooked Responsibilities the refugee crisis and the implementation of the global responsibility to protect

Putting the Responsibility to Protect at the Centre of Europe, Leeds, United Kingdom, 13 - 14 Oct 2016

GÖZEN ERCAN M. P.


(6) Turkey Latin America Relations

Turkish Foreign Policy, Türkiye, 13 Dec 2016

ÖNSOY M.


(7) EU Turkey Relations and Enlargement

ERASMUS+ Staff Mobility, 21 - 25 March 2016

KINACIOĞLU M.


(8) Turkey and the Western Balkans

Western Balkans in International Relations, 8 - 10 Nov 2016

ÖNSOY M.


(9) Building Walls through Words and Deeds Exclusion and Identity in the EU s Migration Policy

SGEU-ECPR 8th Pan-European Conference on the European Union, Trento, İtaly, 15 - 18 June 2016

ATASÜ TOPCUOĞLU R., ARKAN TUNCEL Z.


2015

(1) How and Why the Responsibility to Protect Applies to the Case of Gaza

British International Studies Association 40th Anniversary Conference 2015, London, United Kingdom, 16 - 19 June 2015

GÖZEN ERCAN M. P.


(2) Kuvvetler Ayrılığı Mitosu Türkiye Örneği

TSBD 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Nov 2015

AYKUT E.


(3) The Efficacy of EU s Soft Power and the New Meaning of Turkey EU Partnership

From War to Eternal Peace on the 100th Anniversary of the Balkan Wars, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Oct 2015

ÖNSOY M. , YAVÇAN B.


(4) Osmanlı-Türk Modernleşmesi I

Osmanlı-Türk Modernleşmesi I" Iran Embassy, 3 July 2015, Ankara., Ankara, Türkiye, 03 July 2015

İLDEŞ Y.


(5) Turkey's Post Cold War Foreign Policy in the Balkans

Understanding Turkey: Past and Present, Ha-Noi, Vietnam, 04 Feb 2015

ÖNSOY M.


(6) Seçimler Sonrası Yunanistan-AB İlişkileri

Yunanistan'ın Seçimi: Syriza'nın Başarısı ve Dış Politikaya Olası Yansımaları, Ankara, Türkiye, 18 Feb 2015

ÖNSOY M.


(7) Socio Economic Situation of the Roma People in the Western Balkans

1st International Meeting of Sosyoekonomi Society, Munich, Germany, 29 - 30 Oct 2015

ÖNSOY M.


(8) A Responsible Union The EU and the Responsibility to Protect a Decade after the World Summit Outcome Document

European International Studies Association 9th Pan-European Conference on International Relations 2015, Sicily, Italy, 23 - 26 Sept 2015

ERCAN P. G. , GÜNAY D.


(9) Enabling the UN as an Agent of Justice in Global Protection of Human Rights making a case for UN reform from an R2P perspective

ACUNS Annual Meeting 2015: The UN at 70: Guaranteeing Security and Justice, The Hague, The Netherlands, 11 - 13 June 2015

GÖZEN ERCAN M. P. , NEMETH O.


(10) Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeler

Türkiye ve İran Modernleşmesinde Anayasal Süreç, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 22 Dec 2015

İLDEŞ Y.


(11) 9/11 Revisited Changing Conceptions of Security and Identity in Turkey's Foreign Policy

ISA 56th Annual Convention, 18 - 21 Feb 2015

KINACIOĞLU M. , ARKAN TUNCEL Z.


(12) Karabağ Sorunu

Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerinde Karabağ Sorunu ve Yansımaları Paneli, Hacettepe Ünv. Türkiyat Enstitüsü, Turkey, 26 Feb 2015

İLDEŞ Y.


(13) Convergence or Divergence A Comparative Analysis of Turkish and EU Foreign Policy Identity since 2009

ISA 56th Annual Convention, New Orleans, USA, 18 - 21 Feb 2015

ARKAN Z., Beatrix F. C.


2014

(1) Knowledge Management: The Case of Turkey as a Newcomer

International Conference on Human Resource Development for Nuclear Power Programmes: Buılding and Sustaining Capacity, 12 May 1914 - 16 May 2014

UDUM Ş.


(2) Kimliğini Arayan Coğrafya: Balkanlar

Kültürlerarası iletişim Bağlamında Uluslararası Balkanlar veTürkiye Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 June 2014

ÖNSOY M.


(3) The Protection of Basic Rights in the Western Balkans

Rule of Law Enhancement in the Western Balkans: Identifying the Next Steps, Alt-Madlitz, Germany, 8 - 11 Sept 2014, pp.197-201

ÖNSOY M.


(4) Türk-Yunan İlişkileri ve Ege Sorunu

Türk-Yunan İlişkileri ve Ege Sorunu, Kırıkkale, Türkiye, 25 Dec 2014

İLDEŞ Y.


(5) R2P after Libya time to introduce RwP or rather say RIP

BISA Annual Conference 2014: A Crisis of Global Governancee, 18 - 20 June 2014

ERCAN M. P.


(6) Türk Dış Politikasının Temel Nitelikleri

I.Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye, 18 March 2014

İLDEŞ Y.


(7) Nuclear Security The Changing Nature of Threat and Response

13th METU Conference on International Relations, 25 - 27 June 2014

UDUM Ş.


(8) Constituting Turkey's Identity through Representations of Imperial History and Geography

ISA 55th Annual Convention, Toronto, Canada, 26 - 29 March 2014

ARKAN Z., KINACIOĞLU M.


(9) The Europeanisation of Education in Turkey

International Conference on the Europeanisation of Turkey, Ankara, Turkey, 13 - 14 March 2014

GÜRLEYEN F. I., ARKAN Z.


(10) EU Member State Building in the Western Balkans Understanding European Foreign Policy

UACES Workshop: The More They Change... Change in the EU and Its Impact on Neighbouring Countries, Ankara, Turkey, 9 - 10 Oct 2014

KEIL S., ARKAN Z.


(11) EU's Difficult Heritage Representations of Europe as a Spatial and temporal Phenomenon in Identity Construction

ISA 55th Annual Convention, Toronto, Canada, 26 - 29 March 2014

ARKAN Z.


(12) The Role of Turkey in Western Balkan Energy Security

Energy Security as a Security Challenge in Southeast Europe?, Briesen, Germany, 15 - 18 Oct 2013, pp.267-271

ÖNSOY M.


2013

(1) Turkey the European Union and the United States Is a Trilateral Balkan Strategy Possible

Bilateral Security Roles in Southeast Europe, Berlin, Germany, 22 - 25 Oct 2012, pp.162-164

ÖNSOY M.


(2) Atatürk'ün Dış Politikası

Atatürk'ü Anlamak, Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye, 07 Nov 2013

İLDEŞ Y.


(3) Tarihi ve Sosyo-Kültürel Veriler Işığında Urumlar

III.Uluslararası Ukrayna'da Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu ve Uluslararası Karma Güzel Sanatlar Sergisi, Kiev, Ukrayna, 18 Sept 2012

İLDEŞ Y.


(4) Global Governance and Domestic Decision-Making of Nuclear Energy: The Case of Turkey's Nuclear Energy Endeavor

2nd International Energy Congress in Southeastern Europe, 7 - 08 Nov 2013

UDUM Ş.


(5) Türk Yurdu Dergisi'nde 1915 Yılı

Third International Gallipoli Symposium, İstanbul, 20-21 Nisan 2012, 2013, İstanbul., İstanbul, Turkey, 20 April 2012

İLDEŞ Y.


(6) Democracy Promoton in the Western Balkans: A Comparison of US and EU Policies

ISA Annual Convention, San Francisco, 2013 The Politics of International Diffusion: Regional and Global Dimensions, San-Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 06 April 2013

ÖNSOY M.


(7) The Role of Turkey in Western Balkan Energy Security

Energy Security as a Security Challenge in Southeast Europe?, Briesen, Germany, 15 - 18 Oct 2013, pp.267-271

ÖNSOY M.


2012

(1) The Efficiacy of the EU's Soft Power Security in the Western Balkans and Turkey's Impact

The Future Roles of NATO and the EU in SEE-EU Enlargement and Transatlantic Challenges, Berlin, Germany, 5 - 08 Sept 2012, pp.114-119

ÖNSOY M.