Departments

Political History

 

International Politics

 

International Law

 Prof. Dr. Yonca Anzerlioğlu

(Head of Department)

 

Doç. Dr. Itır İmer Özer

(Head of Department)

Doç. Dr. M. Pınar Gözen Ercan

(Head of Department)

Doç. Dr. Murat Önsoy

Prof. Dr. Emel Gülden Oktay

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ömür Atmaca

Dr. Öğr. Üyesi Anar Somuncuoğlu

Doç. Dr. Burak Tangör

Arş. Gör. Ebubekir Aykut

Dr. Öğr. Üyesi Elif Renk Özdemir

Doç. Dr. Zeynep Arkan Tuncel

Arş. Gör. Göksu Uğurlu

Öğr. Gör. Dr. Hürkan Çelebi

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Udum

Arş. Gör. Selin Kul

Arş. Gör. Fatih Koraş

Dr. Öğr. Üyesi Esengül Ayaz Avan

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Kadri Kaan Renda

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Engin Sune

 

 

Öğr. Gör. Özlem Pınar Oran

 

 

Arş. Gör. Dr. Sevil Özçalık

 

 

Arş. Gör. Arzu Demirel

 

 

 

 

Footer,