Hacettepe Üniversitesi
Bölümümüz
1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen bölümümüz, 1994 yılında üniversitemiz senatosu kararıyla kurulmuştur.
Programlar
Bölümümüzde lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.
Öğrenci Değişimi
Öğrencilerimiz Erasmus+, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarından faydalanabilmektedir.
Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezuniyet Töreni - 2020
2019-2020 Öğretim Yılı mezuniyet törenimiz.
Azami süresi dolan öğrencilerimizin dikkatine!

2020-2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda azami sürelerini dolduran öğrencilere başarısız oldukları (devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersler de dahil) tüm derslerden ve mezuniyet kredisini tamamlamak için daha önce programlarına almadıkları derslerden ek sınav hakkı verilmiştir.                                                                                                                                     

  • 4 yıllık lisans programlarında 14. dönem üstü mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencilere alıp başarısız oldukları (F1-F2-F3) tüm dersler için 2 ek sınav hakkı ÖİDB tarafından öğrencilere tanımlanmıştır. Bu dersler arasında müfredattan kaldırılan dersleri olan öğrencilerin danışmanları ile en kısa zamanda iletişime geçerek kaldırılan ders nedeniyle ortaya çıkan kredi/AKTS açığını nasıl kapatabileceği konusunda bilgi alması gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                    
  • Azami süresini tamamlayan ve başarısız olduğu derslerin yanı sıra mezuniyet kredisini tamamlamak için alması gereken dersler bulunan öğrencilerimizin en kısa sürede danışmanları ile iletişime geçerek mezuniyet için tamamlamaları gereken zorunlu ve seçmeli dersleri belirlemeleri gerekmektedir. İlgili öğrencilere dilekçe ile bölümlerine başvurmaları halinde bu derslerden de ek sınav hakkı verilecektir. Bu sınavlar da başarısız olunan derslere tanınan ek sınavlarla birlikte yapılır.

Ek sınav öğrencileri üzerlerine atılmış ücreti ödedikten sonra iki ek sınav haklarının birincisine güz yarıyılı genel sınav döneminde girebileceklerdir. Öğrencinin sınava alınacağı ders güz yarıyılında açık bir ders değilse bu öğrencilere özel sınav tanımlanacaktır. Güz döneminde açılan derslerin ise genel sınavlarına diğer öğrenciler ile birlikte alınacaklardır. Öğrenci tanımlanan sınava girmediği takdirde iki sınav hakkından birini kullanmış sayılacaktır.